Do sběrné nádoby patří

  • použité jedlé oleje (veškeré oleje jako dýňový, olivový, ořechový, slunečnicový atd.)

  • jakékoli ostatní jedlé oleje a tuky, např. z marinád, olejovek, nakladáných potravin…

  • ztužené tuky, margarín, sádlo, máslo, ale i např. zbylý tuk  z výpeku apod.

Důležité: Oleje není potřeba cedit a zbavovat zbytků potravin, ale vždy vhazovat do naší nádoby v uzavřených PET lahvích.

Do sběrné nádoby nepatří

  • motorový, převodový nebo jiný minerální olej

  • lahve a jiné obaly od olejů a tuků

  • ostatní odpad (směsný komunální, bio, plasty, sklo atd.)

Důležité: Ostatní oleje odneste na sběrný dvůr.

Jak třídit jedlé oleje a tuky

Prázdná lahev na použitý olej

Připravte si uzavřenou a dobře těsnící PET lahev.

Pánev s použitým tukem nebo olejem

Pevné tuky rozehřejte, nebo přesuňte pomocí stěrky. Olej nechte vychladnout na 40°C.

Přelévání vychladlého oleje do PET lahve.

Opatrně přelijte olej
do PET lahve.

Plné PET lahve určené k třídění oleje.

Dobře uzavřenou PET lahev se starým olejem uschovejte, než se naplní.

Odnesení použitého oleje do nádoby Recykluj olej

Plnou PET lahev vhoďte do sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky.

Proč třídit

Zabráníte zanášení a ucpání odpadního potrubí a ušetříte nemalé částky na případné čištění nebo opravy potrubí u vás doma, ale i veřejné kanalizační sítě. Zabráníte úniku olejů do půdy a podzemní vody. Snižujete potřebu pěstování řepky a dalších olejnin pro průmyslové účely. Recyklovaný olej je cennou surovinou pro výrobu biopaliv do automobilů a letadel.