Třídit a sbírat lze jakýkoli  jedlý olej a tuk, který zbyde po použití v kuchyni, jako například :

  • oleje a tuky  ze smažení
  • oleje z marinád, nakládaných potravin, z rybiček v oleji atd.
  • veškeré ztužené tuky, sádlo, máslo, ale i tuky např. z výpeku

Vždy v uzavřené PET lahvi. Dbejte, aby lahev byla vždy maximálně naplněna Nikdy olej nevylévat přímo do popelnice.

Ne. Skleněná lahev se může při vhozu rozbít, a tím znečistí celou popelnici. Navíc střepy jsou nebezpečné pro pracovníky, kteří popelnici vyvážení nebo pro ty, kteří dále olej zpracovávají.  Stejně tak není příliš vhodná původní lahev od oleje, neboť její uzávěr zpravidla netěsní a sama lahev je málo pevná
Jak již bylo řečeno, nejlépe se hodí PET lahev, nebo jiná plastová nádoba., kterou lze bezpečně uzavřít

Důvodů je několik. Olej je znovupoužitelný jako surovina: především v petrochemickém průmyslu. Jeden vypěstovaný olej lze vlastně použít dvakrát, čímž se šetří půda, voda, ovzduší i další zdroje. Oleje nebo tuky také ucpávají odpady nejen v domácnosti, ale i v celé kanalizační síti. Nastávají pak problémy nejen v čistírnách odpadních vod, ale může se dostat i do půdy či spodních vod. Olej je vlastně nebezpečný odpad a v přírodě nemá co dělat.

Tuky a oleje společně s dalším drobným odpadem postupně zanáší vnitřní stranu odpadních trubek. Nepomůže prolití horkou vodou (ani s čistícím prostředkem). Tato ztuhlá směs pak na sebe navazuje další nečistoty i vodní kámen. Nakonec se může zastavit veškerý odtok vody. Tento proces, ovšem ve větším měřítku, se pak může opakovat i ve veřejné kanalizaci, kde vede k haváriím řádu a značně navyšuje náklady na provoz. Čistírny odpadních vod tuky a oleje  nejsou schopny beze zbytku zpracovat a vodu vyčistit. Takže potom s vodou může končit v ekosystému a škodit tam.

Není to vhodné, Oleje a tuky nepatří  do přírody, neboť zalepují půdu,  škodí drobným organismům i rostlinám a  totéž samozřejmě platí i v případě kompostu, kde pak ve větším množství zhoršují a zpomalují  proces kompostování.
Vzhledem k tomu, že opotřebené tuky a oleje, zejména po tepelné úpravě mohou obsahovat škodlivé (zpravidla karcinogenní) látky, není vhodné ani jejich zkrmování domácím zvířatům (tyto látky se k nám pak vrátí ať již v masu, vejcích  či jiných produktech…).

Shromážděný olej a tuk se dále zpracovává, nejprve se vylisuje z přepravních obalů, pak dochází k jeho čištění, odstranění organických a jiných příměsí a filtraci.
Takto zpracovaná surovina je pak využita nejčastěji  jako příměs do biopaliv –  a to jak  do známé bionafty, tak v poslední době zejména  v letecké dopravě, kde nahrazuje  velkou část  leteckého paliva.